Krone/Bro/Protese

Krone

Krone er den beste løsningen på lang sikt dersom mye av tannen er ødelagt. Kjernen i krone består ofte av edelmetall og er dekket med porselen. Fortanns kroner består stort sett av porselen. Fargen på kronen blir tilpasset nabotenner. Tannen blir slipt og det tas avtrykk, som da sendes tanntekniker. Tanntekniker støper kronen og sender dette tilbake. Tilslutt sementeres kronen hos tannlegen.

Bro

Bro lages dersom man ønsker å erstatte to eller flere tenner. Bro er tannerstatning for de manglende tennene som festes i friske tenner på hver side. Tennene blir slipt og det tas avtrykk, som da sendes tanntekniker. Tanntekniker støper broen og sender dette til tannlegen. Tilslutt sementeres broen hos tannlegen.

Protese

Helprotese brukes når alle tennene i kjeven skal erstattes og del protese brukes når en eller flere tenner mangler. Avtrykket tas hos tannlegen, som da sendes til tanntekniker. Tanntekniker støper protesen og sender dette tilbake. Hver enkel protese tilpasses den enkelte pasient.