nypasient

Du er velkommen til oss. Vi tilbyr personlig service.

Den første gangen du kommer til oss setter vi av ekstra god tid. Det er viktig for oss at du føler deg vel og at dine behov og ønsker ivaretas. Vi blir sammen enige om hva vi skal gjøre den første timen og legger deretter en plan for videre behandling.

Hva gjøre vi i første timen?

  • Undersøkelse